February 2, 2023

Girls Wrestling: IGHSAU Championships (Varsity)