February 3, 2023

Girls Wrestling: IGHSAU Championships (Varsity)