July 21, 2024

Girls Tennis: Ottumwa vs Ames (Varsity)