July 21, 2024

Girls Soccer: Ames vs Ottumwa (Varsity)