July 23, 2024

Girls Golf: Mason City vs Ames (Varsity)