February 7, 2024

Girls Basketball: Ames vs Ottumwa (Varsity)