October 2, 2023

Boys Wrestling: Ames vs Ottumwa (Varsity)