March 27, 2024

Boys Swimming: Ames vs Ottumwa (Varsity)