July 20, 2024

Boys Soccer: Ottumwa vs Ames (Varsity)