June 9, 2023

Boys Basketball: Ames vs Ottumwa (Varsity)