February 7, 2024

Boys Basketball: Ames vs Ottumwa (Varsity)